Välkommen till Petrosexuel !!

Mode, (latin: modus), betyder sätt, fason, rytm, mått, gräns; något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Ordet används framför allt, men inte uteslutande, beträffande kläder. Jämför stil, trend och subkultur. Mode speglar den rådande tidsandan och dess ideal.[1] Det kan ta sig uttryck i kläder, arkitektur, målarkonst eller musik. Inom givna kulturella gränser kan en person höja sin status i gruppen genom att ändra klädedräkten.

Från Wikipedia, the free encyclopedia


ThatcherizationTips: Prova att stirra på bilden en stund
vrid sedan på skärmen eller huvudet och titta på bilden "rättvänd"
Syns något konstigt? :)
Klicka sedan här!
Vänligen lämna en liten hälsning härunder !!
© 2010 Petrosexuel. All Rights Reserved